Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı maşer içre değeri olan , kudret, çizi ve gayrı davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tübaşöğretmen.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanların davranışlarında belirli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Terbiye; bireyin davranışlarındaki yaşantısı aracılığıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değustalıkme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok tanımı yapılabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Ferdin davranışında, kendi yaşantısı aracılığıyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin amaçlarına elverişli ) değustalıkme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakılırsa;

· Terbiye bir süreçtir.

· Terbiye sürecinde, bireyin davranışlarının mergup yönde değustalıktirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değustalıkme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç zemin öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Terbiye amaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı cümle kültürler derunin özdeşdır. Amaçların içeriği ve öğrenme derunin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre bakılırsa değustalıkebilir, lakin sürecin doğası değustalıkmez.

Terbiye kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birokkalı filozof ve pedagog, eğitimin ne evetğuna üstüne farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin ikrar edilen standart tanımı şudur: Terbiye, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları aracılığıyla kasıtlı olarak istendik davranış değustalıkikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içre eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları aracılığıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değustalıkikliği” ve “müddetç” üzere kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Terbiye, beşer derunin yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik yani beklentilere ve hedeflere elverişli olabileceği üzere istenmedik yönde de gelişebilir. Terbiye sürecinin ustalıkletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği üzere gelişigüzel de kabil. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal terbiye, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal terbiye denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, terbiye merkezleri üzere mekânlarda verilen terbiye formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır terbiye ise informal eğitidir. Yani terbiye sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine bakılırsa sınıflandırıldığında formal ve informal terbiye sürdürmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal terbiye okullarda ya da kurumlarda belirli bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu terbiye tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende terbiye süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal terbiye ise hudayinabit gelişen plansız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki fert bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir düzenek olarak ele alındığında ise terbiye sisteminin üç zemin ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Pınar; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel üzere fiziki unsurlardır. Müddetç; mektep içre gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, yetki, imtihan akıbetları üzere mergup davranış değustalıkiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Author: admin

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir